"„SEMMIT RÓLATOK, NÉLKÜLETEK” FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI FELNŐTTKÉPZÉSHEZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉSÉNEK VIZSGÁLATA" kérdőív
Tisztelt Hölgyem/Uram,

Doktori disszertációm elkészítéséhez kérem segítő közreműködését.
Az ÚNKP 2017/2018. évi pályázata keretében végzett „Semmit rólatok, nélkületek” Fogyatékossággal élő személyek iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférésének vizsgálata” c. kutatásban kérem válaszadóként együttműködését.

A kutatásom célja megismerni, hogy a fogyatékossággal élő személyek milyen tapasztalatokkal rendelkeznek az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez történő egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatban, hogyan vélekednek az akadálymentes felnőttkori tanulási lehetőségekről és ezzel összefüggésben a munkavállalási esélyekről, mit jelent számukra az oktatáshoz való akadálymentes egyenlő esélyű hozzáférés.

A fogyatékosságtudományt érintő határtudományok területén történő kutatások kapcsán kiemelt jelentőséggel bír az érintett személyek bevonása a „Semmit rólunk, nélkülünk”-elv alapján. Ennek érdekében elengedhetetlennek tartom bevonni magukat a fogyatékossággal élő személyeket országos érdekvédelmi szervezeteiken keresztül. A kutatásom célcsoportját képezik a látássérült, a mozgássérült és a hallássérült személyek, akik elmúltak 16 évesek.

A kutatás során nem csak problémákat szeretnék feltárni, hanem támpontokat kívánok nyújtani ahhoz, hogy felnőttképzési rendszer hogyan tudja biztosítani a fogyatékossággal élő felnőttek képzésekhez történő egyenlő esélyű hozzáférését, ezáltal pedig hatékonyabban segíteni a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci (re)integrációját. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a fogyatékossággal élő személyek egész életen át tartó tanulását, képzését biztosító rendszer megalapozásához, szükség esetén jogszabály-módosító javaslat megfogalmazásához.

A kutatásban való részvétel önkéntes és anonim, a vizsgálatból származó adatok csak kutatási célból kerülnek felhasználásra. A kutatást az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógia Programjában végzem Kraiciné Dr. Szokoly Mária témavezetése alatt (szokoly.maria@ppk.elte.hu).

„ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

Tisztelettel kérem, hogy válaszadásával járuljon hozzá a kutatás eredményességéhez.
Semmit Önről, az Ön véleménye nélkül.

Együttműködésüket, munkájukat tisztelettel köszönöm:
Hangya Dóra
doktorjelölt, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola
munkaerő-piaci szolgáltatás vezető, SINOSZ