Eredmények

Az eredményekről készült statisztikák és a kitöltők adatai azonnal hozzáférhetőek, amint az első személy kitöltötte a kérdőívet. Így könnyen követheti a kérdőív állapotát; láthatja, hogy a meghívottak közül kik azok, akik még nem léptek be a rendszerbe, és újra kiküldheti nekik a meghívót.
A Kerdoivem.hu minden kérdőívről a következő adatokat szolgáltatja:
  • Az egyes kérdésekre adott válaszok összefoglalása, grafikonon és százalékos bontásban.
  • Az egyes személyek válaszainak összefoglalása.
  • A kérdőívre adott összes válasz, személyenkénti bontásban (Excel formátumban).
  • Másoknak is elküldheti az eredmények összefoglalását egy közvetlen hivatkozás segítségével.

Az „Értékek rendszere” kérdőív eredményei
Eredmények Kitöltők Excel Az eredmények elküldése
A kitöltők statisztikai adatai:
A válaszadók létszáma::
96
Férfi: 36
Nő: 60
Életkori átlag: 33 év
Az eredmények összefoglalása
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
1. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:
Általános iskola 8 bar1bar2  8.3%
Középiskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 21 bar1bar2  21.9%
Jelenleg felsőoktatásban hallgató vagyok 17 bar1bar2  17.7%
Főiskolai / Egyetemi diploma 44 bar1bar2  45.8%
Posztgraduális képesítéssel rendelkezem 6 bar1bar2  6.3%
Összes válasz 96  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
2. Az Ön munkatapasztalata években mérve:
Nincs tapasztalatom 21 bar1bar2  21.9%
1-2 éves tapasztalatom van 9 bar1bar2  9.4%
3-5 éves tapasztalatom van 9 bar1bar2  9.4%
5-10 éves tapasztalatom van 14 bar1bar2  14.6%
10-nél több éves tapasztalatom van 43 bar1bar2  44.8%
Összes válasz 96  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
3. Az Ön családi állapota:
Házasságban élek, gyermeke(i)m van(nak) 14 bar1bar2  14.6%
Házasságban élek, nincs gyermekem 2 bar1bar2  2.1%
Párkapcsolatban élek 43 bar1bar2  44.8%
Elváltam 4 bar1bar2  4.2%
Egyedülálló vagyok 27 bar1bar2  28.1%
Egyéb 6 bar1bar2  6.3%
Összes válasz 96  
Egyéb válaszok:
  • szülőknél élek
  • egyedül nevelem gyermekem
  • özvegy
  • özvegy
  • Gyermek vagyok
  • Párkapcsolatban élek, 1 gyermekem van
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
4. Kérjük, értékelje a következő területeket / fogalmakat abból a szempontból, hogy mennyire fontosak az Ön életében! (1. = legfontosabb, 8. = legkevésbé fontos)
Helyezés Pontok
Család 1 247
Szerelem 2 318
Barátok 3 355
Pénz 4 412
Karrier 5 440
Fizikai vonzerő 6 504
Társadalmi státus 7 549
Vallás 8 631
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
5. A pénz az életemben:
Egyáltalán nem fontos bar1bar2 Nagyon fontos
7.01 / 10
A 96 számú kitöltő válaszainak átlaga 7.01 (1-től 10-ig skálázva).
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
6. Kérjük, ítélje meg, hogy egy másik emberben milyen tulajdonságot tart fontosnak! (1. = legfontosabb, 6. = legkevésbé fontos)
Helyezés Pontok
Becsületesség 1 202
Hűség 2 259
Intellektus 3 268
Sikeres karrier 4 416
Fizikai vonzerő 5 425
Pénz 6 446
A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A legmagasabb helyezésű válaszlehtőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra. A pontok azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget hányan választották. A legfontosabb válaszlehetőség kapta a legkevesebb pontot; a legkevésbé fontos válaszlehetőség a legtöbb pontot.
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
7. Úgy gondolom, a zöld mozgalom…
Szükséges és én is megpróbálom követni ezt. 41 bar1bar2  42.7%
Nem szükséges. 2 bar1bar2  2.1%
Részben szükséges. 53 bar1bar2  55.2%
Összes válasz 96  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
8. Saját magamról és másokról általában azt gondolom, hogy...
Én jó vagyok, de a többi ember rossz. 15 bar1bar2  15.6%
Én rossz vagyok, de a többi ember jó. 5 bar1bar2  5.2%
Én jó vagyok és a többi ember is jó. 67 bar1bar2  69.8%
Én rossz vagyok és a többi ember is rossz. 9 bar1bar2  9.4%
Összes válasz 96  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
9. Kérjük, vizsgálja meg a képet. Mit árulnak el a szemei erről a személyről?
img/hu/user_q7/665078042_sm.jpg
Ezek egy vidám ember szemei. 33 bar1bar2  34.4%
Ezek egy szomorú ember szemei. 47 bar1bar2  49%
Nem tudom megítélni. 16 bar1bar2  16.7%
Összes válasz 96  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
10. Számomra fontosabb, hogy...
A szívemet kövessem. 57 bar1bar2  59.4%
Az eszemet kövessem. 39 bar1bar2  40.6%
Összes válasz 96  

Magyarázat: Az „Összes válasz” az adott kérdésekre adott válaszokat összesítve mutatja. Százalékos bontásban ábrázoltuk, hogy a kitöltők milyen arányban jelölték be az egyes válaszlehetőségeket.